Transit

Transit ve Transit Ticareti yapılacak olana eşya için . Transit Rejim kararı ile Gümrük Yönetmeliği ve diğer ilgili Kanun ve Mevzuatları doğrultusunda, bütün Gümrük idarelerinde her türlü Transit Gümrük işlemleri yapılması. Gerekli olan evrakların tamamlanması, Gümrük Beyannamelerinin hazırlanması ve işlemin hızlı bir şekilde takip edilerek sonuçlandırılması hizmetini sunmaktayız.