Mevzuat

Gümrük, Dış Ticaret, Lojistik ve Gümrük Tarife Tespiti işlemleri yaparken ve bu konularda hizmet sunarken, ilgili kanunlar, yönetmelikler, Genelgelerin belirtmiş olduğu bilgilerin zamanında verilmesi ve bu bilgi ile belgelerin saklanması, gerekli olan yazışmaların yapılması. Yazılı olarak raporlanması hizmetini sunmaktayız.