Gümrük Müşavirliği

Başta, Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeli'ği ve sair ilgili diğer Kanun ve Yönetmeliklerin bize vermiş olduğu yetki, sorumluluk ve haklarımız doğrultusunda kanunlarla belirtilmiş olan her türlü Gümrük Müşavirlik Hizmeti, Danışmanlık Hizmeti ve Çözüm Ortaklığı hizmetlerini sunmaktayız.