Ata Karnesi

Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği ile diğer ilgili kanunlar doğrultusunda ATA KARNESİ ile gelecek olan veya gidecek olan eşyaların Gümrük Beyanlarının yapılması evrakların temini edilmesi, Ayniyat Tespitleri, malların Gözetimi veya Denetimi, Muayene ve Tespit işlemlerinin yapılması ile süresi içerisinde giriş veya çıkış işlerinin sonlandırılması hizmetini sunmaktayız.