Antrepo

Gümrük Kanunu ile Yönetmeliği ve Genelgeleri doğrultusunda Gümrük Antreposuna alına Eşyalar için her türlü dokümanların sağlanması ve Gümrük Beyannamelerinin hazırlanması ile işlemin takip edilerek sonlandırılması hizmeti sunmaktayız.