Kültür,Sanat ve Fuar Eşyası

Özellikli, Değerli ve Hassas eşyaların İthalatı ve İhracat için gerekli olan evrakların harılanması, Gümrük Beyannamesinin hazırlanması eşyaların Gümrük Ggözetimi ve Denetimine sunulması, gerekli olan işlemlerin yapılması için Gümrük Hizmeti sunmaktayız.